kuruldan yetki belgesi alınmasına gerek yoktur 9

SPK Yetki Belgesi ve Faaliyet İzinleri Kurumsal Yönetim Aracı kurumun yönettiği, yatırım fonu ve yatırım ortaklığı portföyleri dahil, fortföylerin yönetiminin, bir başka kuruluşa devrine Kurulca karar verilebilir. İpotek finansmanı kuruluşlarının kuruluşuna, faaliyet ilke ve esaslarına, faaliyetler itibarıyla izin esaslarına, tâbi olacakları yükümlülüklere ilişkin hususlar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun uygun görüşünü almak suretiyle, Kurul tarafından …

kuruldan yetki belgesi alınmasına gerek yoktur 9 Read More »